ทรงพระสิริโฉม ‘ราชินี’ ในช่องทางทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระป้าย เทศกาลวันตรุษจีน


ทรงพระสิริโฉม ‘ราชินี’ ในช่องทางทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระป้าย เทศกาลวันตรุษจีน
เมื่อเวลา 21.08 น. วันที่ 12 ก.พ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระป้ายในเทศกาลวันตรุษจีน พ.ศ. 2564ในพระที่นั่งอัมพรสถานที่ ราชสำนักดุสิต โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าเพชรกิว่ากล่าวยาภา นเรนทิราเทวดายวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริเพชร มหาวัชรราชธิดา และก็เจ้าคุณพระสินีนาฏ งดงามหญิงงาม โดยเสด็จด้วย
ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระสิริโฉมในฉลองพระองค์สีแดงคอจีน ตอนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าเพชรกิตำหนิยาภา นเรนทิราเทวดายวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริเพชร มหาวัชรราชธิดา ทรงอยู่ในฉลองพระองค์กี่เพ้าสีแดง
อ่านข่าวสารเสริมเติม พระเจ้าอยู่หัว-ราชินี ทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระป้ายในเทศกาลวันตรุษจีน พ.ศ. 2564

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *