นายกรัฐมนตรี เดินหน้ากำจัดสารเสพติด พร้อมกันการผลิตการรับทราบและก็ภูมิต้านทานในทุกตอนวัย


นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำเดินหน้าปราบสารเสพติด พร้อมกันกับการผลิตการรับทราบและก็ภูมิต้านทานในทุกตอนวัย พร้อมนำผู้เสพไปสู่วิธีการบรรเทา
ช่วงวันที่ 4 เดือนเมษายน นายน้องชาย บูรพชัยศรี พิธีกรประจำนร เปิดเผยความรุ่งเรืองปฏิบัติงาน “พาลีปราบยา” ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เปิดปฏิบัติงาน “การทำสงครามคุ้มครองไทย ยึดทรัพย์สิน ตัดวงจรสิ่งเสพติด” โดยมีเป้าหมายให้เข้าถึงเพศผู้สั่งการหรือผู้ค้ายารายใหญ่ สอบสวนทางการคลังเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินผู้ที่มีการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกราย เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – 31 มี.ค. 2564 สามารถจับตัวคดีสารเสพติดภาพรวม 163,603 คดี ผู้ต้องหา 170,467 ราย หลักฐานยาม้า 298 ล้านเม็ด ไอซ์ 16,041 กก. กัญชา 15,848 โล ผงขาว 2,977 กก. คีตามีน 803 กิโล โคเคน 22 กิโล เอ็กซ์ตาซี่ 241,591 เม็ด สามารถยึดอายัดทรัพย์คดีสิ่งเสพติด ค่า 3,142.81 ล้านบาท โดยนายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังย้ำให้เดินหน้ามาตรการทำลายล้างสารเสพติด พร้อมกันไปกับการผลิตการรับทราบแล้วก็ภูมิต้านทานในกลุ่มเป้าหมายทุกตอนวัย รวมทั้งกรุ๊ปเสี่ยงที่เป็นแรงงานนอกระบบด้วย เวลาเดียวกันก็เน้นย้ำเยียวยาสิ่งเสพติด นำผู้เสพไปสู่แนวทางการเยียวยารักษาที่สมควร บรรเทาฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) ดูแลผู้ผ่านการบำบัด โดยใช้กลไกโรงหมอผลักดันสุขภาพตำบล (โรงพยาบาลสต.) สำหรับผลจัดการสนองตอบต่อข้อร้องทุกข์ของประชากร ผ่านสายด่วน 1386 ระหว่างวันที่ 31 เดือนตุลาคม – 30 เดือนมีนาคม 2564 ปริมาณทั้งนั้น 8,265 เรื่อง สามารถปฏิบัติงาน 5,173 เรื่อง คิดเป็นจำนวนร้อยละ 62.59 ดังนี้ ราษฎรสามารถแจ้งเค้าเงื่อนหรือเจอปัญหาสารเสพติดผ่านทางโทรสายด่วน 1386
ในส่วนการปลดล็อกพืชกระต๊อบนั้น ผู้ประกาศประจำนรเปิดเผยว่า ในขณะนี้รัฐบาลได้เสนอข้อบังคับใหม่ 2 ฉบับ เป็นต้นว่า ร่างพระราชบัญญัติสิ่งเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. เพื่อถอดพืชกระต๊อบออกมาจากการเป็นสารเสพติดให้โทษในชนิด 5 ซึ่งผ่านการพิเคราะห์จากวุฒิสภาแล้ว ช่วงวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์2564 ในเวลานี้อยู่ในขั้นตอนเสนอนายกฯนำร่างขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ข้างหลัง 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และก็ ร่างพระราชบัญญัติพืชกระต๊อบ พุทธศักราช …. ที่ย้ำการปกป้องคุ้มครองเด็กแล้วก็เยาวชนไม่ให้นำพืชกระต๊อบไปใช้ในแนวทางที่ไม่สมควร ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการพินิจพิเคราะห์ของคณะกรรมการพระราชกฤษฏีกา
“นอกเหนือจากการคุ้มครองปกป้องทำลายล้างสารเสพติดแล้ว ท่านนายกฯยังให้ความเอาใจใส่รวมทั้งให้รีบปฏิบัติงานขจัดปัญหาเรื่องค้ามนุษย์ คดโกงฉ้อโกง แล้วก็การฮั้วประมูลต่างๆอีกด้วย” ผู้ประกาศรัฐบาลกล่าว