รัฐบาลเดินหน้าทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version สรรเสริญพระบาทสมเด็จพ…


วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 13.30 น. พรหมบัณฑิต (วงศ์ตระกูล ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ผู้ตัดสินมหาเถรชมรม เป็นประธานการสัมมนาภาควิชาอนุกรรมการทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ 1/2564ในวัดประยุรวงศาวาส เขตจังหวัดธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พรหมบัณฑิต กล่าวตอนหลังการสัมมนาว่า โครงงานทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เป็นแผนการที่ดำเนินงานเป็นครั้งแรก รวมทั้งเป็นการดำเนินงานด้วยกันระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา มหาเถรสัมพันธ์ ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ แล้วก็ศูนย์พหุภาษาการแปลรวมทั้งล่ามที่อาเซียน โดยได้นำ “พระไตรปิฎก ฉบับไทยเมือง” พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย ปริมาณ 45 เล่ม โดยแบ่งเป็น 3 หมู่หมายถึงพระระเบียบปิฎก ปริมาณ 8 เล่ม พระสุตตันตปิฎก ปริมาณ 25 เล่ม พระอภิธรรมปิฎก ปริมาณ 12 เล่ม มาฯลฯฉบับสำหรับในการแปล แล้วก็เปรียบเทียบเนื้อหาที่ได้รับมาจากพระไตรปิฎกฉบับอื่น เช่น พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พระไตรปิฎก ฉบับสะสาง พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงมือที่ราชวิทยาลัย เพื่อรายละเอียดถูก บริบูรณ์ ครบบริบรูณ์ รวมทั้งมีความสอดคล้องกันกับต้นฉบับที่เอามาแปล ในเวลาเดียวกันนี้ ห้องประชุมได้ลงความเห็นให้แต่งคณะทำงาน ปริมาณ 2 แผนก ดังเช่นว่า คณะทำงานค้นหาผู้แปลทั้งยังไทยและก็ต่างแดน แล้วก็คณะทำงานกำหนดเกณฑ์รวมทั้งมาตรฐานสำหรับเพื่อการแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่าต่อขาน กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอแผนการทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ในชื่อรัฐบาลไทย เพื่อมอบให้พระราชบุญกุศลรวมทั้งสรรเสริญ เนื่องในช่องทางมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาหัวหน้าศรีสินทรมหาวชิราลงแขนณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นในหลวงของเมืองไทย รวมทั้งประกาศท่านเป็นพุทธศาสนูปถัมภก และก็คณะรัฐมนตรีได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นงามในเรื่องดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว โดยได้แต่งคณะกรรมการแผนการทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ปริมาณ 2 แผนกหมายถึง1. คณะกรรมการอำนวยการโครงงานทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) มี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณาชู เป็นประธานกรรมการ ผู้ตัดสินมหาเถรสโมสร เป็นผู้ตัดสิน รวมทั้งพรหมบัณฑิต เป็นผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ช่วย 2. คณะกรรมการชุบเลี้ยงแผนการทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) มี นายกฯหรือรองนายกฯที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ด้อยกว่าประธานกรรมการ ผู้ที่ 1 รัฐมนตรีประจำนร ด้อยกว่าประธานกรรมการ ผู้ที่ 2 ปลัดกระทรวง ปริมาณ 20 กระทรวง นายกราชบัณฑิตยสภา

ผู้อำนวยการศูนย์พหุภาษาการแปลและก็ล่ามที่อาเซียน เป็นผู้ตัดสิน ผู้อำนวยการที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติรวมทั้งอธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้ตัดสินและก็ผู้ช่วยร่วม
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *